การทำแป้ง Focaccia

หลักในการทำแป้งของ #Focaccia ก็คือ ตอนเอาลงถาดอบจะใช้นิ้วกดขยายแป้งจนเต็มถาด จะไม่ดึงหรือคลึงแป้ง ให้ใช้แค่วิธีใช้นิ้วกดอย่างเดียว และส่วนมากเกือบทุกสูตรจะใช้น้ำมันมะกอกเยอะ เพราะนี่คือเสน่ห์ของโฟคัชช่า
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square