top of page

เที่ยววันฝนพรำที่เมือง เจโนวา #Genova หรือ เจนัวกันค่ะ เมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองต้นกำเนิดซอสเพสโต