top of page

มาทำลาซาญญ่าทานกันค่ะ

มาทำ #ลาซาญญ่า ทานกันค่ะ

วันนี้ซอสที่ใช้คือ #ragù ไม่ใช่ซอสโบโลญเนสนะคะ

ถ้ามีเวลาจะมาเขียนความแตกต่างระหว่าง 2 ซอสนี้ให้ได้ทราบกันค่ะ