Pizza Dough

โดที่ผ่านการหมักแล้วจะต้องมีขนาดโตขึ้น ถ้าหมักแล้วโดไม่โต เราต้องกลับมาคิดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น สิ่งแรกที่ควรจะนึกถึงคือ #ยีสต์ ไม่ว่าจะใช้ยีสต์ประเภทไหนก็แล้วแต่ ถ้าโดไม่โตแม้ว่าจะทดลองเอาออกจากตู้เย็นมาวางที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ยังไม่โต อาจจะเกิดจากยีสต์ที่ตายหรือแอคทีฟไปก่อนนำมาใช้งานค่ะ


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square