top of page

พาสต้า #PASTA

Pasta
เส้นพาสต้า
พาสต้า
เส้นฟูซิลลี่
เส้นพาสต้า
เส้นสปาเกตตี้
ลาซาญญ่า

เพื่อหลีกเลี่ยงออเดอร์ตกหล่น รับสั่งสินค้าทางไลน์เท่านั้น  !!!
ต้องการสั่งสินค้า กรุณาแอดไลน์
@casamarket (มี @ นำหน้า)

bottom of page