top of page

Cold cuts

Cold cuts แบบเซ็ท ซึ่งในภาษาอิตาเลี่ยนจะเรียกว่า #Salumi อ่านว่า #ซาลูมี่

ทั่วไปแล้วการแต่งหน้าพิซซ่าแบบ อิตาเลี่ยน เนื้อหมูหรือเนื้อวัวส่วนใหญ่จะใช้เป็นแปรรูปมาแล้ว เช่น #Salsiccia ( ไส้กรอกอิตาเลี่ยน) หรือ cold cuts ต่างๆ เช่น #Salame (ซาลาเม่ แต่เราจะคุ้นในชื่อซาลามี่) #Pancetta (เบค่อนอิตาลี) #ProscuittoCotto (แฮม) #ProscuittoCrudo (คุ้นเคยในชื่อปาร์ม่าแฮม) #Guancale (กวนชาเล่) และอื่นๆอีกมากมาย จึงจะไม่ค่อยเห็นหน้าหมูย่าง/อบ/ทอด หรือ เนื้อย่าง/อบ/ทอด มาใช้แต่งหน้า


Search By Tags
Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page