top of page

อุ่นพิซซ่าง่ายๆ เพียงแค่ไม่กี่นาที

หากเราทานพิซซ่าไม่หมด สามารถนำมาอุ่นทาน ให้คืนความอร่อย

สามารถนำมาอุ่นแบบง่ายๆ ด้วยการวางบนกระทะ เพียงไม่กี่นาที

พิซซ่าส่วนของด้านล่างและขอบพิซซ่าก็จะกลับมากรอบนิดๆ ตามสไตล์พิซซ่า

โมเดิร์นนาโปเลตาน่า และแป้งไม่เหนียว

ไม่แห้งกระด้างและไม่เหนียว หรือถ้าเป็นพิซซ่าสไตล์แป้งบางขอบกรอบเมื่ออุ่นแล้วต้องไม่กรอบแบบแครกเกอร์
Search By Tags
Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page