top of page

Q: เมื่อนำแป้งเก่า/แป้งหมดอายุ/แป้งที่โดนความร้อนหรือแสงแดด มาใช้จะเป็นอย่างไร?


#คำตอบอยู่ในคลิปนี้นะคะ อันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่คาดว่าเกิดจากแป้งที่หมดอายุเป็นเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากก่อนทดลองเราตั้งใจเก็บแป้งไว้ให้หมดอายุประมาณ 3 เดือน และ อีกถุงคือแป้งที่เก็บในตู้เก็บของที่อากาศในตู้ค่อนข้างอบร้อนและในบางครั้งโดนแสงแดดเป็นช่วงๆ สรุปผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันกับแป้งหมดอายุค่ะ


Search By Tags
Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page